Şeytanlar, Simgeler, ve Kozmos

Khnoubis betimli intaglio, 3.–4. yüzyıl, yeşil kuartz. Paris, Bibliothèque nationale de France.

Khnoubis betimli intaglio, 3.–4. yüzyıl, yeşil kuartz. Paris, Bibliothèque nationale de France.

Bizans’ta hastalık ve şifayı kuşatan inançlar, mitlerden, astrolojiden ve Akdeniz havzasında, Yahudiler, Mısırlılar, Mezopotamyalılar ve Yunanlılar tarafından uygulanan büyülerden çıkmıştır. Tılsımlı objeler, tıbbi eserlerde bile, hastalığın birincil sebebi olduğu düşünülen şeytanın bedeni ele geçirmesine karşı yaygın biçimde önerilirdi. Güneşin simgesi aslan başlı yılan Khnoubis betimli yeşil yeşim taşları, Nemea aslanıyla dövüşen Herakles’i gösteren hematit taşları ile güneşin simgeselliğini ve dirilişi çağrıştıran, yıldızlı aslan imgeleriyle bezeli sekizgen yüzüklere rastlanır.

Kem göze karşı sekizgen yüzük, 5.–6. yüzyıl. Altın. İstanbul Arkeoloji Müzeleri.

Kem göze karşı sekizgen yüzük, 5.–6. yüzyıl. Altın. İstanbul Arkeoloji Müzeleri.

Otuz altı astrolojik dekan, bedenin kısımları, bitkiler, hayvanlar ve taşlar arasındaki ilişkiye dayanan tıp, geç antik dönem büyücülüğünün temel bir unsuruydu. Bedensel zarar veren dekanlar da dahil olmak üzere, şeytanları yenmesi için Tanrı’nın büyülü bir mühür yüzük verdiği Eski Ahit kralı Süleyman burada hükümdardı. Yıldızların ve ayın konumu ilaçların planlanmasında rol oynarken, kozmik düzen, bedensel düzeni—sağlık ve güç—muskalarla yeniden güçlendirmek için bir model işlevi görürdü.

- Brigitte PitarakisHayat Kısa, Sanat Uzun sergisinin küratörü

Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta Şifa Sanatı sergisi 26 Nisan’a kadar görülebilir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir