Saraybosna Günlükleri

TIF-6

Mersad Berber: Bir Bosna Alegorisi sergimiz, Bosna-Hersek sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcilerinden Mersad Berber’in sanatına odaklanıyor.

Berber’in Rönesans’tan Art Nouveau’ya, Avrupa güzel sanatlarının ustalarından ilham alan ve büyük boyutlarda, karışık tekniklerle üretilen eserlerinde hem postmodern duyarlığın, hem de sanatçıya özgü tematik ve kompozisyon yenilikçiliğinin örnekleriyle bezenmiş hatırlama kültürünün izleri görülür.

Saraybosna saat kulesinin altında küçük bir dükkân işleten ve aynı zamanda kâtip, vakanüvis ve muallim olan Mula Mustafa Ševki Bašeskija’nın (1746-1804) yazdığı yıllıklardan esinlenen Saraybosna Günlükleri serisi (1975-1979), özellikle insan acılarını ve trajedisini ele alan, Berber’in empati dolu sıcak benliğini ortaya koyan, resmi tarih kitaplarında asla karşılaşamayacağımız, toplumun kıyısında yaşayan sıradan insanlara hitap eden eserlerden oluşur. Saraybosna Çarşısı’nın 18. yüzyıldaki kokularını, renklerini ve seslerini yeniden canlandıran Berber, tıpkı bir “demiurgos” gibi, çok çeşitli fizyonomi ve yazgılarından oluşan kaleydoskobu ile Osmanlı Saraybosnası’nın “tarihsel bir mizansenini” yaratır.

“Mersad Berber: Bir Bosna Alegorisi” sergisini 7 Mayıs’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir