Pierre Willemart’ın Sikke Koleksiyonu’nu Pera Müzesi’nde Keşfedin!

arkayuz-reverse

Pierre’in “sıradışı bir nümismat” olduğunu anlamak zor olmayacaktır; paraları ifade ettikleri şeyler için toplardı o, para oldukları için değil.

Hélene Willemart – Crasnopolski

       Ocak 2009

Özellikle nümizmatik konusunda uzmanlaşmış bir tarihçi ve eğitimci olan Pierre Willemart, araştırmaları esnasında ülkemizin tarihi zenginliklerini yakından görme ve inceleme fırsatını bulmuş, irili ufaklı birçok devletin ve dönemin sikkelerini içeren zengin koleksiyonunu eşi Hélene ile birlikte 1960’lı yıllarda yaptığı Anadolu yolculuklarında oluşturmaya başlamıştı.

Willemart’ın koleksiyonu Makedonya’dan Çin’e uzanan çok geniş bir coğrafyayı kapsarken kronolojik olarak da MÖ 5. yüzyıldan günümüze kadar uzanır. Bugün Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın ev sahipliği yaptığı bu koleksiyon 600’e yakın sikke içerir. Koleksiyondan çeşitli sikkeler Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergisindeki terazilere eşlik eder.

onyuz-obverse

Ön yüz, II. Ioannes Komnenos, Constantinopolis, Hyperpyron, 1118-1143

Resimde örneği görülen altın sikkke ise bir Bizans hyperpyron’udur. İmparator I. Aleksios (1081-1118) döneminde sikkelerde yapılan reform sonucu hyperpyron kullanılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 4,30 g ağırlığındaki bu sikke 1092-1204 yılları arasındaki yaklaşık 100 yıllık döneme damgasını vurmuştur.

II. Ioannes Komnenos (1118-1143) dönemine ait bu sikkenin ön yüzünde başında nimbusuyla tahtta oturan sakallı bir İsa figürü görürüz. İsa, kolları kısa bir tunik (kolobion) giyer ve sol eliyle İncil’i tutarken sağ eliyle kutsama işaretini yapar. Başının iki yanında ise Hristogramı oluşturan IC – XC harfleri görülür.

arkayuz-reverse

Arka yüz, II. Ioannes Komnenos, Constantinopolis, Hyperpyron, 1118-1143

Arka yüzünde ise solda imparator figürü karşımıza çıkarken, sağ tarafta nimbuslu Meryem’i görürüz. İkisi de aralarına yerleştirilmiş, patrik haçı şeklinde sona eren bir asayı tutarlar. İmparator, nakışlı ve uzun bir loros giymektedir ve sağ elinde Bizans imparatorlarının seremonilerde taşıdığı ve insanın ölümlü doğasını sembolize eden bir akakia tutar. Meryem ise Ortaçağ kadın figürlerinde sıkça rastladığımız bir kıyafet olan maphorium giymektedir.

Künye: II. Ioannes Komnenos, Constantinopolis, Hyperpyron, 1118-1143

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir