Nemanja Cvijanović
Faşizme Ölüm

PM_BLKNLR_202

PM_BLKNLR_202

“Balkanlardan Gelen Soğuk Hava” sergimizde yer alan Faşizme Ölüm projesi adını, Yugoslav Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin tarihini az çok bilen herkesin aşina olduğu bir slogandan almaktadır. İlk kez 1941 yılının Ağustos ayında, önde gelen ulusal kurtuluş hareketi gazetelerinden biri olan Vjesnik’te yayımlanan bu slogan, ulusal kahraman Stjepan Steve Filipović’in ölümünden sonra herkesçe bilinir hale geldi. 1942’de halka açık bir alanda linç edilen Filipović, urgan boynuna geçirilirken kollarını kaldırıp, “Faşizme ölüm, halka hürriyet!” diye bağırarak Alman işgalcileri ve onların işbirlikçilerini herkesin önünde lanetlemişti. Bu olayın ışığında Nemanja Cvijanović, güya totaliter ve otoriter eğilimlerin artık görülmediği, demokrasinin tüm yurttaşların insani ve siyasi haklarını koruduğu, kamusal ve özel hayatlarını birbirine karıştırmadığı veya onları hükümetlerin amaçlarına tabi tutmadığı günümüz dünyasını mercek altına alıyor. Demokrasinin bilinen tüm tanımlarına rağmen, aslında güçlü ülkelerin siyasi ve ekonomik egemenliklerini daha güçsüz ülkelere doğru genişletmeye devam ettikleri bir dünyada yaşadığımız hissinden kurtulamıyoruz. Bu durum en genel anlamıyla, tarihsel açıdan sömürgeci güçler olan Batılı büyük ulusların bugün sergiledikleri emperyalist siyaseti ortaya koyuyor. Bu ülkelerin birçoğu hâlâ kendi devlet arma ve bayraklarında gücü, cesareti, ölümsüzlüğü vb. simgeleyen kartal veya aslan gibi figürler bulunduruyor. Sanatçı, tarihte ve günümüzde de emperyalist olan on ülkenin armalarında görülen hayvanlarla bir nevi “hesaplaşıyor” ve böylece, sansürlenmese bile en azından tartışılmaya değer belli başlı sembollerin süregelen varlığına dikkat çekiyor.

 

Balkanlardan Gelen Soğuk Hava” sergisini 7 Mayıs’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir