Modernizm Eski Defterleri Karıştırıyor

cihat

Cihat Burak, ´Ahmediye yahut Birinci Ahmed’in Rüyası´, 1983. Besi Cecan Koleksiyonu

Geçmişin yeniden yorumlanması sorunu, Cumhuriyet modernizminin başlıca düşünsel çabalarından birisidir. Modernizmin kendisiyle uyumlu bir geçmiş kurgulama anlayışı bu noktada farklı algılama ve yorumlama açılarını da devreye sokar. Cihat Burak’ın tarihsel zemin üzerinde yaptığı bilinçaltı yorumu, geçmişe ait kültürel tabakalar üzerinde girişilmiş bir arkeolojik çabadır. Her tabaka diğerini belirler ya da varlığını ortadan kaldırır. Böylece Burak’ın yorumladığı geçmiş, durağan değil, dünle bugün arasındaki yüksek sesli bir tartışmaya dönüşür. Yüksel Arslan’ın geçmiş zaman sembolizmi üzerinden gerçekleştirdiği ikonografik yorumlaması, Erol Akyavaş’ın kaligrafik düzenlemeleri ve Adnan Çoker’in daire-küre sembolizmini temel alan grafik soyutlamaları, farklı açılardan yapılmış imge denemeleri arasındadır.

Yüksel Arslan, ´İnsan 83 / Artür 442´, 1993. Besi Cecan Koleksiyonu

Adnan Çoker, ´Çemberli II´, 2004. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu

Düşler, Gerçekler, İmgeler: Modern Türk Resminde Cumhuriyet İmgesi sergisi 17 Kasım 2013′e kadar görülebilir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir