Balkanlardan Gelen Soğuk Hava


Pera Müzesi, 10 Kasım 2016 – 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ali Akay ve Alenka Gregorič küratörlüğünde gerçekleşen Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisinde, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan çağdaş sanatçıları ağırlıyor.

“Balkanlar” olarak bilinen bölgeden, farklı kuşak sanatçı ve sanatçı gruplarına odaklanan sergi,     bölgenin ilk akla gelen siyasi çağrışımlarından bağımsız bir doğa olayı ve coğrafya üzerinden biçimleniyor: Rüzgâr ve Balkan Dağları. Bu tema aynı zamanda Türkçede kışın gelişine işaret eden “Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası” lafına da gönderme yapıyor.

PM_BLKNLR_015

Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bu laftan yola çıkan sergi, kendilerini çevreleyen sanatsal, sosyal, politik ve kültürel ortamın etkisiyle üreten sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Farklı mecralarda oluşturulmuş çarpıcı eserlerle yeni bir diyalog oluşması ve alternatif bir bakış hedefleniyor.

Sergi sanatçılar ve eserler, kuşaklar ve konular arası ilişkilerden oluşuyor. Nasıl ki “Balkanlardan gelen soğuk hava” için Balkan rüzgârlarının ve coğrafyasının öznelliğini insanların öznelliğinin önüne alıyorsak, nasıl ki İstanbul’un artık yok olan Balkan karakterini hatırlatıyorsak, sergideki eserler de sanatçıların birbirleriyle ilişkileri ve çizgileri üzerinden kuruluyor.

Bu çizgiler ideoloji, devlet, sanat piyasası, devrimler, kişisel devrimler, coğrafyalar, alternatif coğrafyalar, sanat sistemleri, alternatif sistemlere karşı tarihler, sanat sistemine karşı devlet sistemleri, bedenler, devlet ve değerler üzerine işaretlerden oluşuyor ve bu işaretler birer gösterge olarak duruyor.

Her gösterge, birer üslup figürü olarak, birbirlerine metaforik olmaktan çok metonomik olarak yaklaşıyor. Her kavram başka bir kavramla ilişkisini sürdürürken bir köksap olarak herhangi bir yerden ortaya çıkıyor ve diğeriyle çoklu ilişkilere giriyor. Her bir işaret tek başına değil diğer işaretlerle ilişkili olarak işliyor: Neden /etki; eser/sanatçı.

Balkanlardan Gelen Soğuk Hava” sergisini 7 Mayıs’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir