Alternatif Düşünme Biçimleri:
Çiftdüşün Çiftgörü

web-02

web-02

Düşünme biçimimiz kökten bir değişime uğramış durumda, ama insanların çoğu bunun pek farkında değil. Kurumsallaşmış düşünme biçimi son 24 yüzyıldır doğrusal Neo-Platonik yapısını sürdürüyor. Ama saygınlığını yitirdi. Tıpkı sanat gibi o da kaidesinden yuvarlandı. Aralarında hukuk, eğitim ve anayasa örgütlerinin de bulunduğu pek çok kurum tamamen metin temelli.

George Orwell’ın 1984 romanında kullandığı “Çiftdüşün” kavramına bir göndermeyle isim bulan sergi, alternatif düşünme biçimleriyle ilgili bir okuma öneriyor. Devletin, bireyin zihni üzerinde nasıl egemenlik kurduğunu gösterebilmek için icat edilen bu terim, zihinde birbiriyle çelişen iki düşünceyi bir arada tutma ve bu düşüncelerin ikisine aynı anda inanabilme yeteneği üzerine kurulu. Günümüz sanatçılarıysa yalnızca çiftdüşünü değil, birbirine paralel ve teğet geçen çok sayıda çizgiyi aynı anda kullanarak bir çokludüşünün nasıl geliştirilebileceğini gösteriyor.

Değişime uğrayan düşünme ve iletişim biçimlerinin sanattaki yansımalarını, sanatçıların metin ve imge arasındaki arayışları, karşılaşmaları üzerinden inceleyen sergi, çoğulcu düşünmenin izini sürüyor.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir