Şevki Bey

sevki-bey

Türk Müziği Konserleri: “Şevki Bey”

Alâeddin Yavaşca´ya ait karakalem Şevki Bey portresi.

Alâeddin Yavaşca´ya ait karakalem Şevki Bey portresi.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında, Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban sanat yönetmenliğinde ve Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefî, edebî yönlerinin sunuş ve sohbetlerle ele alındığı Türk Müziği Konserleri serisinin beşincisi; 26 Ocak Pazar günü, saat 15:30′da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşti.

Konserin sonunda, Alâeddin Yavaşca Şevki Bey’in eserlerini yorumladı. Yorumlanan eserler sırasıyla:

1. Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
2. Canan beni yad etmiyor
3. Nedir bu haletin ey meh cemalim
4. Küşade tali’im hem bahtım uygun

Alâeddin Yavaşca’nın Radyonun Sesi dergisinin Ekim 1953 tarihli 35. sayısında “Dünün Bestekârları-Şevki Bey” başlığıyla yayınlanan yazısından:

Hacı Ârif Bey’in inşa ettiği şarkı sarayı, kendisinden sonra mimarsız ve sahipsiz kalmamış, Şevki Bey gibi mûsikî zevki son derece mükemmel bir üstâdın elinde daha süslü, daha san’atlı, cana yakın ve ruhu okşayıcı bir vasıf kazanmıştır.

Şevki Bey birçok makamdan eserler vermişse de bilhassa Uşşak makamındaki şarkılarının hiç biri birbirine benzemez, ayrı ayrı güzellikler taşır. Denebilir ki, Uşşak makamında kullanılabilecek en güzel modülasyonların hepsini Şevki Bey kullanmıştır. Hatta Hocam üstâdım Zeki Ârif Bey, bu yüzden bir Uşşak şarkı yapmamıştır. Kendisine sorarsanız “Şevki Bey ne kadar yapılacak güzel melodi varsa hepsini zaptetmiş geriye cüruf bırakarak , bab-ı Uşşak’ı (Uşşak kapısını) kapatmıştır.”

Şevki Bey’in elde ettiği bir başka başarı da güfte seçimiyle ilgilidir. Hepsi birbirinden güzel bu güftelerin çoğu samimi arkadaşı olan müdde-i umumî (savcı) Hafîd Bey merhuma aittir.  Bundan başka; Recâizâde Ekrem, Muallim Nâci, Bahriyeli Vâsıf Bey’lerle, Mahmud Celâleddin, Reşat Paşa’ların da güftelerini bestelemiştir.

Kardeşi Servet Bey, kazancı bol bir kişi olmasına rağmen Şevki Bey paraya, pula, gösterişe hiç önem vermeyen, dünyayı hiçe sayan bir karaktere sahipmiş. Çoğu zaman içer, sağlığına da pek dikkat etmezmiş. Yakın bir devirde yaşamış olmasına rağmen hayatı hakkında lâzım gelen bilgiye sahip olmadığımız Şevki Bey, 1858’de doğmuştur. Ne yazık ki en olgun eserlerini verebileceği, baharına doyamayacak kadar genç yaşında, 16 Temmuz 1891’de hayata gözlerini yummuştur.

Pera Müzesi’nde her ay düzenlenen Türk Müziği Konserlerini www.peramuzesi.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir