Pinhole Kamera Atölyesi

pinhole

Pera Eğitim, 23 ve 24 Nisan 2014 tarihlerinde TISFEST işbirliği ile, Pera Müzesi’nde “Pinhole “Kamera” Atölyesi” adlı, hem çocuklar hem de yetişkinler için bir fotoğraf etkinliği düzenledi.

Pinhole_2304_008

Atölyede katılımcılar, fotoğrafın tarihsel gelişim sürecini öğrenip analiz etti.

Pinhole_2304_044

Pinhole (İğne Deliği Fotoğraf) kamerayı nasıl yapabileceklerini…

Pinhole_2304_099

…fotoğrafın ve karanlık odanın temel sırlarını deneyimlediler.

Pinhole_2304_090

Pinhole_2304_114

Hazırladıkları Pinhole kamerayla tekniğine uygun olarak çekimler yaptıktan sonra katılımcılar hazırladıkları Pinhole kameraları ve fotoğraflarını evlerine hatıra olarak götürdüler…

Pinhole_2304_144

Pinhole_24.04.2014_036

Pinhole’un Hikayesi
İlk çağdan bu yana düşüncelerini, duygularını bir yüzey üzerine aktarmaya çalışan insanlar, mağara duvarına bizon resmini çizen insandan başlayarak, tarih içinde çeşitli yüzeyleri; çizerek, boyayarak ve baskı tekniklerini kullanarak gördüklerini ve duygularını sabit bir yüzey üzerine kaydetme eğilimleri göstermiştir.Tüm bu çaba ve arayışlar 1800’lü yılların ortalarında, ışığı ve ışığa karşı duyarlı bir yüzeyi kullanarak nesnelerin görüntülerini yüzey üzerine kaydederek sabitleştirme tekniğini bulmayla sonuçlanmıştır.

Yüzeyi, pozlayarak kullanılan bu yöntemin adı fotoğraftır. İnsanın ilk olarak suretini su üzerindeki yansımalarından görebildiği göz önünde bulundurulursa bu buluş muazzam bir ilerlemedir. İngiliz dilinde iğne deliği (pinhole), fotoğraf literatüründe ise karanlık oda ya da karanlık kutu (kamera obscura) adıyla anılan fotoğraf tekniği oldukça basit bir ilkeye dayanır. Latince’de “kamera” “oda”, “obscura” da “karanlık” anlamlarını taşır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir